TYLLDALEN SOKN

2510 TYLLDALEN 62 48 55 60 post@tynsetkirke.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 102 stemmer

Medlemmer

OLAV HORTEN f. 1953 , Kårkall/Avløser
Nominasjonskomiteens liste 127 stemmer
LARS HOGSTAD f. 1949 , Pensjonist/Bonde
Nominasjonskomiteens liste 124 stemmer
STEIN HORTEN f. 1952 , Yrkesfaglærer
Nominasjonskomiteens liste 120 stemmer
IDUNN GRINDFLEK f. 1958 , Skoleass./Leder for SFO
Nominasjonskomiteens liste 115 stemmer
GUNN ENGEN f. 1977 , Lærer/Bonde
Nominasjonskomiteens liste 113 stemmer
VIGDIS FISKVIK f. 1963 , Butikkmedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 112 stemmer

Varamedlemmer

BJØRN VEGARD BJØRKLUND f. 1953 , Organist/Daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer
ØYVIND RØE f. 1973 , Helse og ungdomsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer
JON KIRKBAKK f. 1953 , Seniorrådgiver/Gardsdreng
Nominasjonskomiteens liste 106 stemmer
AUD HORGMO OLSBERG f. 1952 , Førskolelærer
Nominasjonskomiteens liste 104 stemmer
ANNETTE GRØTLI FOSSEN f. 1980 , Helsefagarbeider
Nominasjonskomiteens liste 102 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
OLAV HORTEN f. 1953, Kårkall/Avløser Tylldalen
2
AUD HORGMO OLSBERG f. 1952, Førskolelærer Tylldalen
3
LARS HOGSTAD f. 1949, Pensjonist/Bonde Tylldalen
4
GUNN ENGEN f. 1977, Lærer/Bonde Tylldalen
5
ØYVIND RØE f. 1973, Helse og ungdomsarbeider Tylldalen
6
IDUNN GRINDFLEK f. 1958, Skoleass./Leder for SFO Tylldalen
7
STEIN HORTEN f. 1952, Yrkesfaglærer Tylldalen
8
VIGDIS FISKVIK f. 1963, Butikkmedarbeider Tylldalen
9
JON KIRKBAKK f. 1953, Seniorrådgiver/Gardsdreng Tylldalen
10
ANNETTE GRØTLI FOSSEN f. 1980, Helsefagarbeider Tylldalen
11
BJØRN VEGARD BJØRKLUND f. 1953, Organist/Daglig leder Tylldalen