NARBUVOLL SOKN

c/o Kirkekontoret Rytrøa 14, 2550 OS I ØSTERDALEN 62 47 03 43 kirkekontoret@os.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 60 stemmer

Medlemmer

Ragnhild Trøan f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 76 stemmer
Odd Siksjø f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 73 stemmer
Per Inge Nyvoll f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 67 stemmer
Elisabeth Bye f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 67 stemmer

Varamedlemmer

Else Marie Engåvoll f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 65 stemmer
Hans Ole Sæter f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 65 stemmer
Trygve Tengesdal f. 1999
Nominasjonskomiteens liste 63 stemmer
Venke Merete Holøien f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 61 stemmer
Jon Rune Bakken f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 59 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste