LILLEHAMMER SOKN

Fåberggata 128, 2615 LILLEHAMMER post.lillehammer@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 419 stemmer

Medlemmer

Kristin Loe Kjelstad f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 457 stemmer
Nina Dreyer Henjum f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 437 stemmer
Alf Martin Johnsen f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 430 stemmer
Anders Ole Hauglid f. 1940
Nominasjonskomiteens liste 428 stemmer
Ragnar Granaasen f. 1941
Nominasjonskomiteens liste 424 stemmer
Solveig Menkerud Ensby f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 403 stemmer
Bjørg Synnøve Lien f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 403 stemmer
Eli Solberg f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 403 stemmer
Åshild Bikset f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 403 stemmer
Solveig Heim f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 403 stemmer

Varamedlemmer

Anne Baukol Risheim f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 403 stemmer
Jette Thorup Rudshagen f. 1941
Nominasjonskomiteens liste 403 stemmer
Christiane Elisabeth Delord f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 403 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste