NORDRE ÅL SOKN

Blestervegen 1, 2618 LILLEHAMMER 61 27 08 88 post.lillehammer@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 348 stemmer

Medlemmer

Geir Ole Dahlen f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 409 stemmer
Tina Larsen f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 382 stemmer
Knut Birger Bakken f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 366 stemmer
Therese Bakke f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 359 stemmer
Nina Synnøve Rud-Johansen f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 358 stemmer
John Arne Lund f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 348 stemmer
Randi Sira f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 348 stemmer
Regine Klem f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 331 stemmer

Varamedlemmer

Anne-Grete Rudrud Lund f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 331 stemmer
Gunhild Ekre Sørheim f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 331 stemmer
Elisabeth Holm Abrahamsen f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 331 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste