FÅBERG SOKN

Fåberggata 128, 2615 LILLEHAMMER ir435@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 233 stemmer

Medlemmer

Ingerid Lyngnes f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 275 stemmer
Sigmund Skullerud f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 270 stemmer
Odd Arne Brenn f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 257 stemmer
Kari Hanne Klynderud Sundfør f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 256 stemmer
Erik Andreas Dahl f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 249 stemmer
Steinar Thunæs f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 247 stemmer
Olav Christian Ringen f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 242 stemmer
Marianne Lier f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 230 stemmer

Varamedlemmer

Grete Arnesen f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 230 stemmer
Rønnaug Finsveen Haugødegård f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 230 stemmer
Rolf Holen f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 230 stemmer
Johan Enger f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 230 stemmer
Marit Solvor Finsrud Mork f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 230 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste