HUNN SOKN

Strandgata 13A, 2815 GJØVIK post.gjovik@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 560 stemmer

Medlemmer

Torunn Antonsen Berge f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 608 stemmer
Solvor Sandmark f. 1969 , Støttekontaktkoordinator
Nominasjonskomiteens liste 600 stemmer
Anne Vifladt f. 1969 , Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 596 stemmer
Svein Trondsen f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 574 stemmer
Elin Stikbakke f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 564 stemmer
Bjørn Arild Andersen f. 1982
Nominasjonskomiteens liste 560 stemmer
Aslaug Ingrid Fjellestad Bergum f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 533 stemmer
Marianne Østevik Skaug f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 554 stemmer

Varamedlemmer

Hilde Melhus Lilleheier f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 556 stemmer
Thor-Åge Bergan f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 543 stemmer
Inger Kristine Enger f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 542 stemmer
Silje Garlie f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 541 stemmer
Marion Rahm Arntsen f. 1990
Nominasjonskomiteens liste 543 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

2
SVEIN TRONDSEN f. 1965
3
SOLVOR SANDMARK f. 1971, Støttekontaktkoordinator
6
ANNE VIFLADT f. 1971, Sykepleier
10
ELIN STIKBAKKE f. 1982
12
SILJE GARLIE f. 1976
15
ÅSE DAHL f. 1946