BRÅSTAD SOKN

Strandgata 13A, 2815 GJØVIK 61 14 64 80 post@gjovik.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 111 stemmer

Medlemmer

Marianne Mølmen f. 1986
Nominasjonskomiteens liste 129 stemmer
Harald Tømmerstigen f. 1966 , Gardbruker
Nominasjonskomiteens liste 124 stemmer
Gunvor Jøranli f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 118 stemmer
Astrid Braastad f. 1936
Nominasjonskomiteens liste 113 stemmer
Marith Inger Evensen f. 1943
Nominasjonskomiteens liste 112 stemmer
Ståle Jørund Stavrum f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 108 stemmer

Varamedlemmer

Torhild Nordheim Bjerke f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer
Jan Arne Evensen f. 1941
Nominasjonskomiteens liste 105 stemmer
Ove Ragnar Enger f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 109 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste