DOMBÅS SOKN

Kongsvegen 22, 2662 DOVRE 61 24 00 36 dovre@kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 335 stemmer

Medlemer

Johnny Raatrø f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 384 stemmer
Eli Nytrøen Lyngen f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 369 stemmer
Randi Brennhaug f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 369 stemmer
Hanna Mølmen f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 369 stemmer

Varamedlemer

Jomund Endre Angard f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 348 stemmer
Knut Arne Berget f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 347 stemmer
Kirsti Vik Hjerkind f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 345 stemmer
Randi Løkken Aspehol f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 336 stemmer
Berit Kleiven Kronberget f. 1982
Nominasjonskomiteens liste 336 stemmer
Sjå valresultat for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste