NORDBERG SOKN

c/o Kommunehuset Moavegen 30, 2690 SKJÅK 61 21 70 30 arnborg.teigum@skjaak.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 119 stemmer

Medlemer

Bjørnar Knutsødegård Stenersen f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 117 stemmer
Magnhild Teigum f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 113 stemmer
Eli Skjelkvåle f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 105 stemmer

Varamedlemer

Tormod Sperstad f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 102 stemmer
Oda Jonsdotter Brennhaug f. 1995
Nominasjonskomiteens liste 101 stemmer
Roy Olav Lund f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 95 stemmer
Olav Synstnes f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 99 stemmer
Sjå valresultat for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

2
MAGNHILD TEIGUM f. 1974 Nordberg
3
ELI SKJELKVÅLE f. 1969 Nordberg
4
TORMOD SPERSTAD f. 1976 Nordberg
5
ODA JONSDOTTER BRENNHAUG f. 1997 Nordberg
6
ROY OLAV LUND f. 1977 Nordberg
7
OLAV SYNSTNES f. 1957 Nordberg
8
9
SOLFRID RISHEIM f. 1973 Nordberg
10
ANN HEIDI BJOTVEIT f. 1979 Nordberg
11
EGIL FALLINGEN f. 1972 Nordberg
12
ELDBJØRG EIESAR f. 1957 Nordberg