SKJÅK SOKN

c/o Kommunehuset Moavegen 30, 2690 SKJÅK 61 21 70 30 arnborg.teigum@skjaak.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 188 stemmer

Medlemer

Mona Haugen Grimstad f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 200 stemmer
Robert Kvålshagen f. 1988
Nominasjonskomiteens liste 176 stemmer
Aud Jotun f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 172 stemmer

Varamedlemer

Lars Kurt Haugen f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 171 stemmer
Jostein Hole f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 172 stemmer
Marte Løkken f. 1988
Nominasjonskomiteens liste 174 stemmer
Knut Arne Olstad f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 170 stemmer
Sjå valresultat for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
MONA HAUGEN GRIMSTAD f. 1965 Skjåk
2
ROBERT KVÅLSHAGEN f. 1990 Skjåk
3
AUD JOTUN f. 1964 Skjåk
4
LARS KURT HAUGEN f. 1974 Skjåk
5
JOSTEIN HOLE f. 1973 Skjåk
6
MARTE LØKKEN f. 1990 Skjåk
7
KNUT ARNE OLSTAD f. 1960 Skjåk
8
HILDE MARIT HAUGE FLATMO f. 1965 Skjåk
10
MAY EDIT DAGSGARD f. 1974 Skjåk
11
YNGVE FINNEKÅSA AABOEN f. 1979 Skjåk
12
EVY VANG f. 1987 Skjåk