SKJÅK SOKN

c/o Kommunehuset Moavegen 30, 2690 SKJÅK 61 21 70 30 arnborg.teigum@skjaak.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Kunne ikkje finne valresultatet for SKJÅK SOKN
Sjå valresultat for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
MONA HAUGEN GRIMSTAD f. 1965 Skjåk
2
ROBERT KVÅLSHAGEN f. 1990 Skjåk
3
AUD JOTUN f. 1964 Skjåk
4
LARS KURT HAUGEN f. 1974 Skjåk
5
JOSTEIN HOLE f. 1973 Skjåk
6
MARTE LØKKEN f. 1990 Skjåk
7
KNUT ARNE OLSTAD f. 1960 Skjåk
8
HILDE MARIT HAUGE FLATMO f. 1965 Skjåk
10
MAY EDIT DAGSGARD f. 1974 Skjåk
11
YNGVE FINNEKÅSA AABOEN f. 1979 Skjåk
12
EVY VANG f. 1987 Skjåk