GARMO SOKN

, 2685 GARMO 61 21 73 39 kyrkjelydssekreter@lom.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 77 stemmer

Medlemer

ARILD LØKEN f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 43 stemmer
HELGE HUSOM f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 51 stemmer

Varamedlemer

BODIL KLEIVEN f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 40 stemmer
TERJE ODDE f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 32 stemmer
KARI LANGØYGARD f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 43 stemmer
Sjå valresultat for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ARILD LØKEN f. 1965 Garmo
2
HELGE HUSOM f. 1960 Garmo
3
BODIL KLEIVEN f. 1967 Garmo
4
TERJE ODDE f. 1955 Garmo
5
KARI LANGØYGARD f. 1946 Garmo
6
JON KLEIVEN f. 1962 Garmo
7
KARI HELEN BRIMI HAUGEN f. 1947 Garmo