GARMO SOKN

2685 GARMO 61 21 73 39 kyrkjelydssekreter@lom.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 77 stemmer

Medlemer

Helge Husom f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 99 stemmer
Arild Løken f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 91 stemmer

Varamedlemer

Kari Langøygard f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 91 stemmer
Bodil Kleiven f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 88 stemmer
Kari Helen Brimi Haugen f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 82 stemmer
Sjå valresultat for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ARILD LØKEN f. 1967 Garmo
2
HELGE HUSOM f. 1962 Garmo
3
BODIL KLEIVEN f. 1969 Garmo
4
TERJE ODDE f. 1957 Garmo
5
KARI LANGØYGARD f. 1948 Garmo
6
JON KLEIVEN f. 1964 Garmo
7
KARI HELEN BRIMI HAUGEN f. 1949 Garmo