LOM SOKN

, 2686 LOM 61 21 73 39 kyrkjelydssekreter@lom.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 180 stemmer

Medlemer

PER MORTEN MORK f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 270 stemmer
BENTE KRISTIN SULHEIM OVESEN f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 240 stemmer
MARIANN HELSTAD f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 227 stemmer

Varamedlemer

RUNA SMEDSMO f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 224 stemmer
BORGNY MUNDHJELD f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 223 stemmer
JEHANS BAKKE f. 1988
Nominasjonskomiteens liste 223 stemmer
Sjå valresultat for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

2
BORGNY MUNDHJELD f. 1946 Lom
3
JEHANS BAKKE f. 1988 Lom
4
RUNA SMEDSMO f. 1976 Lom
5
LIV HUSOM f. 1955 Lom
6
ODDVEIG MOEN NORDAL f. 1965 Lom
7
MARIANN HELSTAD f. 1967 Lom
8
PER MORTEN MORK f. 1967 Lom