ØYER SOKN

Kongsvegen 325, 2636 ØYER 61 26 82 20 berit.sundli@kirkekontoret.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 326 stemmer

Medlemmer

Simen Ensby f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 388 stemmer
Marianne Staum f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 360 stemmer
Inger Grini Skagsoset f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 354 stemmer
Hilde Skøien f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 347 stemmer
Marit Getz f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 340 stemmer
Borghild Nysveen f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 339 stemmer

Varamedlemmer

Svein Gisle Nystrøm f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 334 stemmer
Hilde Grothe f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 334 stemmer
Solveig Marit Rakvaag f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 333 stemmer
Helge Høvren Grothe f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 327 stemmer
Per Ivar Nysveen f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 320 stemmer
Hilde Nordlien Odden f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 323 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste