TRETTEN SOKN

Kongsvegen 325, 2636 ØYER 61 26 82 20 berit.sundli@kirkekontoret.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 246 stemmer

Medlemmer

Elin Paulsrud f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 309 stemmer
Åse Merete Vasrud f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 297 stemmer
Henning Marius Kramprud f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 276 stemmer
Trond Løken f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 259 stemmer
Marit Kristine Melberg f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 252 stemmer
Inger Nordlien f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 249 stemmer

Varamedlemmer

Kari Johansen Flatemo f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 246 stemmer
Jan Tore Nilsen f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 246 stemmer
Wenche Haugen f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 243 stemmer
Tove Iren Brennhaugen f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 240 stemmer
Stine Johansen-Solbraa f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 244 stemmer
Lillian Urdahl f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 241 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste