TRETTEN SOKN

Kongsvegen 325, 2636 ØYER 61 26 82 20 berit.sundli@kirkekontoret.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Kunne ikke finne valgresultatet for TRETTEN SOKN
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste