AULSTAD SOKN

2653 VESTRE GAUSDAL 61 24 89 40 td945@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 35 stemmer

Medlemmer

Randi Holslien Aulstad f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 45 stemmer
Randi Noreng f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 42 stemmer
Lene Cecilia Noreng f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 40 stemmer
Erling Surnflødt f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 39 stemmer

Varamedlemmer

Jan Olav Bjørnsen f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 39 stemmer
Ole Petter Helleberg f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 36 stemmer
Vidar Noreng f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 36 stemmer
Knut Brumoen f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 35 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste