KAPP SOKN

Hoff menighetskontor Tømmerholsvegen 320, 2850 LENA 61 16 59 10 hoff@ostre-toten.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 208 stemmer

Medlemmer

Christian Johann Von Harling f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 234 stemmer
Thea Reiss-Jacobsen f. 1990
Nominasjonskomiteens liste 221 stemmer
Torhild Raddum f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 217 stemmer
Ingunn Martinsen f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 216 stemmer
Kirsten Moe Wold f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 216 stemmer
Karen Sidsel Solberg f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 214 stemmer

Varamedlemmer

Inger Oline Opsahl Hovland f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 209 stemmer
Sissel Ødegaard f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 201 stemmer
Asgeir Haugen f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 199 stemmer
Toril Lindborg f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 204 stemmer
Camilla Taralrud f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 207 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste