ÅS SOKN

Svein Erik Strandlies veg 10, 2840 REINSVOLL 61 19 72 15 menighetskontor.aas@vestretoten.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 545 stemmer

Medlemmer

Jorun Granberg f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 621 stemmer
Ole Jakob Dyrnes f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 609 stemmer
Trond Amlie f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 591 stemmer
Sjur Ødegaard f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 581 stemmer
Jo Einar Blæsterdalen f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 580 stemmer
Rita Storsletten Hoel f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 549 stemmer

Varamedlemmer

Anders Hveem f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 549 stemmer
Terje Vegar Larsen f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 547 stemmer
Sabine Sandungen f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 538 stemmer
Turid Bjørnstad Aas f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 529 stemmer
Torleif Bygstad f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 544 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
OLE JAKOB DYRNES f. 1965 Ihle
2
JORUN GRANBERG f. 1978 Bøverbru
3
TROND AMLIE f. 1961 Bøverbru
4
RITA STORSLETTEN HOEL f. 1972 Bøverbru
5
SJUR ØDEGAARD f. 1949 Reinsvoll
6
SABINE SANDUNGEN f. 1975 Reinsvoll
7
ANDERS HVEEM f. 1978 Reinsvoll
8
TURID BJØRNSTAD AAS f. 1954 Reinsvoll
9
TERJE VEGAR LARSEN f. 1967 Elton
10
JO EINAR BLÆSTERDALEN f. 1979 Bøverbru
11
TORLEIF BYGSTAD f. 1964 Bøverbru