BRANDBU SOKN

Rådhusvegen 39, 2770 JAREN 61 33 52 05 jon.skeie@gran.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 312 stemmer

Medlemmer

Tone Elisabeth Reidem f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 369 stemmer
Lars Erik Flatø f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 365 stemmer
Bente Mari Nymoen f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 348 stemmer
Elin Eidsand f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 341 stemmer
Anne Marit Elvestuen f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 318 stemmer
Ingunn Lekang Sørensen f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 308 stemmer

Varamedlemmer

Alvhild Jorunn Skråmestø Myrdal f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 309 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
BENTE MARI NYMOEN f. 1975 BRANDBU
2
LARS ERIK FLATØ f. 1966 BRANDBU
3
INGUNN LEKANG SØRENSEN f. 1953 BRANDBU
5
TONE ELISABETH REIDEM f. 1973 BRANDBU
6
ANNE MARIT ELVESTUEN f. 1967 BRANDBU
7
ELIN EIDSAND f. 1982 BRANDBU