SØNDRE LAND SOKN

Hovsbakken 1, 2860 HOV 61 12 66 70 post.kirken@sondre-land.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 334 stemmer

Medlemmer

Marit Jorun Amlien f. 1950 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 416 stemmer
Kim André Halhjem f. 1984 , Ambulansearbeider
Nominasjonskomiteens liste 398 stemmer
Berit Skogsbakken Aasen f. 1944 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 392 stemmer
Kari Nereng f. 1962 , Miljøarbeider
Nominasjonskomiteens liste 388 stemmer
Bente Skårberg f. 1955 , Personal- og adm.sjef
Nominasjonskomiteens liste 355 stemmer

Varamedlemmer

Kari Larsen Jansen f. 1962 , Arbeidsveileder
Nominasjonskomiteens liste 342 stemmer
Karin Maylen Støtterud Rylander f. 1968 , Tannhelsesekretær
Nominasjonskomiteens liste 338 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
BENTE SKÅRBERG f. 1957, Personal- og adm.sjef Øverbybakken 6,2864 Fall
2
KIM ANDRÉ HALHJEM f. 1986, Ambulansearbeider Røbergenga 10,2860 Hov
3
KARI NERENG f. 1964, Miljøarbeider Røbergenga 2A, 2860 Hov
4
BERIT SKOGSBAKKEN AASEN f. 1946, Pensjonist Lausgardsvn 579,2860 Hov
5
KARI LARSEN JANSEN f. 1964, Arbeidsveileder Randsfjvn 780, 2864 Fall
6
MARIT JORUN AMLIEN f. 1952, Pensjonist Møllevegen 17, 2864 Fall
7
KARIN MAYLEN STØTTERUD RYLANDER f. 1970, Tannhelsesekretær Røbergenga 12A,2860 Hov