LUNDE SOKN

RUTE 532, 2870 DOKKA 61 11 61 26 anita.roen@nordre-land.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 143 stemmer

Medlemmer

Thor Arnfinn Qvam f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 180 stemmer
Gudrun Ommelstad f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 163 stemmer
Idar Stadsvold f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 159 stemmer
Monika Korslund f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 157 stemmer
Bård Nysveen f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 156 stemmer
Kari Torunn Nordby f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 155 stemmer

Varamedlemmer

Gunda Kristine Lybæk f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 147 stemmer
Hilde Sevaldrud f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 144 stemmer
Stig Rune Mobekk f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 143 stemmer
Nancy Vestrum f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 141 stemmer
Lill Beate Isaksen Strøm f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 139 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste