TORPA SOKN

2881 AUST-TORPA 61 11 61 26 anita.roen@nordre-land.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 290 stemmer

Medlemmer

Astrid Rønningen f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 331 stemmer
Liv Marit Nereng Ulsakerhaugen f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 328 stemmer
Roger Haugen f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 326 stemmer
Dag Erling Grønvold f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 325 stemmer
Bodil Åsødegård f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 322 stemmer
Hege Klopp f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 313 stemmer

Varamedlemmer

Else Marie Inngjerdingen f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 307 stemmer
Mette Grønvold f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 306 stemmer
Egil Hagaseth f. 1941
Nominasjonskomiteens liste 295 stemmer
Marit Nilsen f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 291 stemmer
Tommy Storheil f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 290 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste