REINLI SOKN

Tingvollbakkin 15, 2930 BAGN 61 34 85 80 post.sor-aurdal@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 73 stemmer

Medlemmer

Inger-Lise Haraldsen Hagen f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer
Randi Marie Hagen f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 89 stemmer
Anne Irene Stokke Bjørnstad f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 87 stemmer
Ola Bonlid f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 85 stemmer

Varamedlemmer

Marianne Haldis Jensen f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 80 stemmer
Inge André Lillemoen f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 76 stemmer
Finn Nymoen f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 76 stemmer
Trygve Reidar Bakken f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 73 stemmer
Anne Olave Hagene Aas f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 71 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste