NORD-ETNEDAL SOKN

Kyrkjevegen 26, 2890 ETNEDAL 61 12 13 00 post.etnedal@kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 67 stemmer

Medlemer

Steinar Stenseth f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 93 stemmer
Kari Skogstad f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 88 stemmer
Oddbjørg Løvlie Hagaseth f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 86 stemmer
Anders Grønbrekk f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 78 stemmer

Varamedlemer

Jorunn Bergsbakken f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 73 stemmer
May-Britt Steine-Lundmoen f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 69 stemmer
Elin Hestekind f. 1982
Nominasjonskomiteens liste 67 stemmer
Torodd Grønbrekk f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 64 stemmer
Svein Grønbrekk f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 63 stemmer
Sjå valresultat for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste