SVENES SOKN

2900 FAGERNES 61 35 90 00 s-o-stra@online.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 99 stemmer

Medlemmer

Karen Marie Grythe Tvedt f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 126 stemmer
Olav Westerbø f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 111 stemmer
Anna Karoline Ness f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 109 stemmer
Inga Arnbjørg Lerhol Strand f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 109 stemmer
Svein Jul Bjørgo f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer
Harald Strand f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 106 stemmer

Varamedlemmer

Anne Lise Holene Solberg f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 103 stemmer
Eva Iren Kleven Strand f. 1991
Nominasjonskomiteens liste 101 stemmer
Kjell Einar Stokkehaugen f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 101 stemmer
Nils Oddvar Hippe f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 101 stemmer
Hallgeir Klevgård f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 99 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste