AURDAL SOKN

2910 AURDAL 61 35 90 00 post@aurdalskyrkja.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 342 stemmer

Medlemmer

Inger Torun Klosbøle f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 417 stemmer
Torhild Kjellman f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 393 stemmer
Ole-Arne Fugllien f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 391 stemmer
Tove Tøfte Kjøbli f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 381 stemmer
Knut Grøndalen f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 365 stemmer
Sissel Håvelsrud Odden f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 359 stemmer

Varamedlemmer

Jeanett Aspholt-Weisser f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 357 stemmer
Britt Karin Bråten f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 357 stemmer
Anniken Bjørgo f. 1992
Nominasjonskomiteens liste 354 stemmer
Kari Mette Rognås f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 354 stemmer
Ole Andreas Bromseth f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 354 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste