TISLEIDALEN SOKN

2923 TISLEIDALEN 61 35 90 00 ralip@online.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 32 stemmer

Medlemmer

Anna Rust Holt f. 1950 , Resepsjon/vask
Nominasjonskomiteens liste 55 stemmer
Trygve Haganæs f. 1963 , Snekker
Nominasjonskomiteens liste 51 stemmer
Jostein Egil Halden f. 1969 , Energimontør
Nominasjonskomiteens liste 48 stemmer
Einar Lyhus f. 1955 , Operatør
Nominasjonskomiteens liste 46 stemmer

Varamedlemmer

Trude Karlsen Løkken f. 1967 , Daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 43 stemmer
Jørn Ulsnes Adolfsson f. 1989 , Butikksjef
Nominasjonskomiteens liste 38 stemmer
Silje Kolsrud f. 1989 , Kokk
Nominasjonskomiteens liste 36 stemmer
Geir Hagebråten f. 1974 , Maskinfører
Nominasjonskomiteens liste 35 stemmer
Tom Helge Haganæs f. 1993 , Verksmester
Nominasjonskomiteens liste 35 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ANNA RUST HOLT f. 1951, Resepsjon/vask Tisleidalen
2
TRYGVE HAGANÆS f. 1964, Snekker Tisleidalen
3
TRUDE KARLSEN LØKKEN f. 1968, Daglig leder Tisleidalen
4
EINAR LYHUS f. 1956, Operatør Tisleidalen
5
JOSTEIN EGIL HALDEN f. 1970, Energimontør Tisleidalen
6
GEIR HAGEBRÅTEN f. 1975, Maskinfører Tisleidalen
7
Tom Helge Haganæs f. 1994, Verksmester Tisleidalen
8
JØRN ULSNES ADOLFSSON f. 1990, Butikksjef Tisleidalen
9
SILJE KOLSRUD f. 1990, Kokk Tisleidalen
10
ROGER BRENDEN f. 1977, Selvst. næringsdrivende Tisleidalen