RØN SOKN

2960 RØN 61 34 50 95 elisabeth.myhre@vestre-slidre.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 146 stemmer

Medlemmer

Johanna Fuglesteg f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 171 stemmer
Stein Ivar Sørengen f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 163 stemmer
Marianne Tuvmarken f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 159 stemmer
Ingunn Randi Snortheimsmoen f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 153 stemmer
Gunvor Hambro f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 153 stemmer
Knut Lagrud f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 151 stemmer

Varamedlemmer

Jan Erik Lisjordet f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 151 stemmer
Erik Røn f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 151 stemmer
Jorunn Sletten Einang f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 146 stemmer
Gjermund Myrvang f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 144 stemmer
Odd Bækkelien f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 144 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste