ROGNE SOKN

2943 ROGNE 61 35 25 78 kyrkjekontoret@oystre-slidre.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Kunne ikkje finne valresultatet for ROGNE SOKN
Sjå valresultat for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste