ROGNE SOKN

2943 ROGNE 61 35 25 78 kyrkjekontoret@oystre-slidre.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 180 stemmer

Medlemer

Syver Hegge Blomlie f. 1990
Nominasjonskomiteens liste 213 stemmer
Per Arne Nerstad f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 203 stemmer
Bjørg Dokken f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 194 stemmer
Eli Døvresødegård Skattebu f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 193 stemmer
Rannveig Rogne Villmones f. 1982
Nominasjonskomiteens liste 191 stemmer
Ola Birger Rogne f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 188 stemmer

Varamedlemer

Wenche Berg f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 187 stemmer
Petra Janne Kristine Nybråten f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 186 stemmer
Kjetil Hovi f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 184 stemmer
Espen Rogne f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 182 stemmer
Tryggve Trandokken f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 182 stemmer
Sjå valresultat for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste