HØRE SOKN

Hørevegen 350, 2973 RYFOSS 61 36 95 90 gh575@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 128 stemmer

Medlemmer

Marta Bjørnøy Lalim f. 1986
Nominasjonskomiteens liste 163 stemmer
Knut Rogn Tveit f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 148 stemmer
Margrethe Ann Fagerheim f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 143 stemmer
Hanne-Kjersti Berge f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 138 stemmer
Elin Thune f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 138 stemmer
Gunn Audhild Tørstad f. 1982
Nominasjonskomiteens liste 135 stemmer

Varamedlemmer

Odd Helge Rudi f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 134 stemmer
Marit Kjøs f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 134 stemmer
Kjell Otto Framstad f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 133 stemmer
Martha Kari Karlsen f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 132 stemmer
Stein Inge Sæternes f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 128 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste