HEENSÅSEN SOKN

Hensåsvegen 300, 2975 VANG I VALDRES 61 36 95 90 gh575@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 116 stemmer

Medlemmer

Steinar Frøyen f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 161 stemmer
Kristina Heensåsen f. 1982
Nominasjonskomiteens liste 153 stemmer
Bjørg Marie Steinsrud Berge f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 133 stemmer
Harald Høyme f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 132 stemmer

Varamedlemmer

Ragni Havro Almenning f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 128 stemmer
Unni Elisabeth Flaate f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 122 stemmer
Gunhild Flittie Ekre f. 1990
Nominasjonskomiteens liste 122 stemmer
Ola Norvald Hagen f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 121 stemmer
Randi Sandhaugo f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 119 stemmer
Se valgresultater for HAMAR BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste