TANGEN SOKN

Knoffs gate 2, 3044 DRAMMEN 32 98 91 00 post.drammen@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 496 stemmer

Medlemmer

Ingun Storli Nielsen f. 1957 , Konsulent
Nominasjonskomiteens liste 573 stemmer
Mette Synøve Liang f. 1963 , Marienlyst ungdomsskole
Nominasjonskomiteens liste 566 stemmer
Morten Almsbakken f. 1962 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 545 stemmer
Anne Stavnem Von Krogh f. 1979 , Pedagog
Nominasjonskomiteens liste 535 stemmer
Harald Dahl f. 1944 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 505 stemmer

Varamedlemmer

Helle Maria Dahl Brandsrud f. 1966 , Regnskapsfører
Nominasjonskomiteens liste 504 stemmer
Bjørn Peter Morken f. 1951 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 484 stemmer
Jan Helge Wigren f. 1945 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 478 stemmer
Se valgresultater for TUNSBERG BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
INGUN STORLI NIELSEN f. 1958, Konsulent
2
HARALD DAHL f. 1945, Pensjonist
3
HELLE MARIA DAHL BRANDSRUD f. 1967, Regnskapsfører
4
MORTEN ALMSBAKKEN f. 1963, Pensjonist
5
ANNE STAVNEM VON KROGH f. 1980, Pedagog
6
METTE SYNØVE LIANG f. 1964, Marienlyst ungdomsskole
7
BJØRN PETER MORKEN f. 1952, Pensjonist
8
JAN HELGE WIGREN f. 1946, Pensjonist