SLEMMESTAD OG NÆRSNES SOKN

1384 ASKER 66754090 post@asker.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 429 stemmer

Medlemmer

ALISE NARJORD THUE f. 1979 , Adjunkt med tilleggsutd.
Nominasjonskomiteens liste 484 stemmer
HEGE ELISABETH AMUNDSEN f. 1960 , Adjunkt
Nominasjonskomiteens liste 466 stemmer
GUNNAR INGEBORGVIK VOLDEN f. 1965 , Seniorkonsulent blinQ
Nominasjonskomiteens liste 464 stemmer
HANS JOHAN TUNE f. 1952 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 449 stemmer
LARS ANDREAS KIRKERUD f. 1944 , Birøkter
Nominasjonskomiteens liste 447 stemmer
MARGARET FJELD KAROLIUSSEN f. 1959 , Jordmor
Nominasjonskomiteens liste 447 stemmer

Varamedlemmer

GERD-SOLVEIG BASTESEN f. 1959 , Spesialrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 442 stemmer
KRISTIN FRYDENLUND f. 1960 , Seniorrådgiver, Kirkeråde
Nominasjonskomiteens liste 437 stemmer
STEINAR SOLLIE f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 414 stemmer
SOLVEIG JOHANNE SUNDELIUS f. 1944 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 427 stemmer
HEIDI HELLSTRØM LAUG f. 1969
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
HANS JOHAN TUNE f. 1952, Pensjonist Slemmestad
2
HEGE ELISABETH AMUNDSEN f. 1960, Adjunkt Nærsnes
3
GUNNAR INGEBORGVIK VOLDEN f. 1965, Seniorkonsulent blinQ Nærsnes
4
GERD-SOLVEIG BASTESEN f. 1959, Spesialrådgiver Slemmestad
5
LARS ANDREAS KIRKERUD f. 1944, Birøkter Slemmestad
6
ALISE NARJORD THUE f. 1979, Adjunkt med tilleggsutd. Slemmestad
7
MARGARET FJELD KAROLIUSSEN f. 1959, Jordmor Bødalen
8
STEINAR SOLLIE f. 1949 Bødalen
9
KRISTIN FRYDENLUND f. 1960, Seniorrådgiver, Kirkeråde Bødalen
10
SOLVEIG JOHANNE SUNDELIUS f. 1944, Pensjonist Slemmestad