SLEMMESTAD OG NÆRSNES SOKN

1384 ASKER 66754090 post@asker.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 429 stemmer

Medlemmer

Alise Narjord Thue f. 1979 , Adjunkt med tilleggsutd.
Nominasjonskomiteens liste 484 stemmer
Hege Elisabeth Amundsen f. 1960 , Adjunkt
Nominasjonskomiteens liste 466 stemmer
Gunnar Ingeborgvik Volden f. 1965 , Seniorkonsulent blinQ
Nominasjonskomiteens liste 464 stemmer
Hans Johan Tune f. 1952 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 449 stemmer
Lars Andreas Kirkerud f. 1944 , Birøkter
Nominasjonskomiteens liste 447 stemmer
Margaret Fjeld Karoliussen f. 1959 , Jordmor
Nominasjonskomiteens liste 447 stemmer

Varamedlemmer

Gerd-Solveig Bastesen f. 1959 , Spesialrådgiver
Nominasjonskomiteens liste 442 stemmer
Kristin Frydenlund f. 1960 , Seniorrådgiver, Kirkeråde
Nominasjonskomiteens liste 437 stemmer
Steinar Sollie f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 414 stemmer
Solveig Johanne Sundelius f. 1944 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 427 stemmer
Heidi Hellstrøm Laug f. 1969
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Se valgresultater for OSLO BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
HANS JOHAN TUNE f. 1953, Pensjonist Slemmestad
2
HEGE ELISABETH AMUNDSEN f. 1961, Adjunkt Nærsnes
3
GUNNAR INGEBORGVIK VOLDEN f. 1966, Seniorkonsulent blinQ Nærsnes
4
GERD-SOLVEIG BASTESEN f. 1960, Spesialrådgiver Slemmestad
5
LARS ANDREAS KIRKERUD f. 1945, Birøkter Slemmestad
6
ALISE NARJORD THUE f. 1980, Adjunkt med tilleggsutd. Slemmestad
7
MARGARET FJELD KAROLIUSSEN f. 1960, Jordmor Bødalen
8
STEINAR SOLLIE f. 1950 Bødalen
9
KRISTIN FRYDENLUND f. 1961, Seniorrådgiver, Kirkeråde Bødalen
10
SOLVEIG JOHANNE SUNDELIUS f. 1945, Pensjonist Slemmestad