PORSGRUNN SOKN

Jernbanegata 3, 3916 PORSGRUNN 35 56 34 05 porsgrunn.menighet@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 919 stemmer

Medlemmer

Inga-Lill Gabrielsen f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 1027 stemmer
Bente Baugerød Liland f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 990 stemmer
Terje Nygaard f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 987 stemmer
Gunnar Andersen f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 981 stemmer
Siri Katinka Alfsen f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 975 stemmer
Terje Michelsen f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 969 stemmer
Anne Margrethe Karlsen f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 963 stemmer
Hilde Hagen f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 960 stemmer

Varamedlemmer

Ragnvald Dag Bø f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 931 stemmer
Reidun Lervik f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 896 stemmer
Kristin Sandberg Farestveit f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 892 stemmer
Brit Åtland Ellefsen f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 911 stemmer
Jan Petter Lindahl f. 1940
Nominasjonskomiteens liste 913 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
GUNNAR ANDERSEN f. 1951 Porsgrunn
2
HILDE HAGEN f. 1963 Porsgrunn
3
TERJE NYGAARD f. 1948 Porsgrunn
4
INGA-LILL GABRIELSEN f. 1983 Porsgrunn
5
RAGNVALD DAG BØ f. 1962 Porsgrunn
6
SIRI KATINKA ALFSEN f. 1989 Porsgrunn
7
ANNE MARGRETHE KARLSEN f. 1987 Porsgrunn
8
TERJE MICHELSEN f. 1953 Porsgrunn
9
BENTE BAUGERØD LILAND f. 1968 Porsgrunn
10
REIDUN LERVIK f. 1962 Porsgrunn
11
KRISTIN SANDBERG FARESTVEIT f. 1966 Porsgrunn
12
BRIT ÅTLAND ELLEFSEN f. 1950 Porsgrunn
13
JAN PETTER LINDAHL f. 1942 Porsgrunn