GJERPEN SOKN

Håvundvegen 7, 3715 SKIEN 35 50 63 30 gjerpen.menighet@skien.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 528 stemmer

Medlemmer

Thomas Åtland Ellefsen f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 591 stemmer
Ingrid Norendal Braathen f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 578 stemmer
Kirsti Sørbø f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 570 stemmer
Bjørn Erik Høgseth f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 562 stemmer
Sara Kristina Låås Nordli f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 560 stemmer
Bård Humlen-Elstrøm f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 556 stemmer
Anette Strand f. 1986
Nominasjonskomiteens liste 555 stemmer
Mari Lahus f. 1982
Nominasjonskomiteens liste 548 stemmer

Varamedlemmer

Kjersti Hole Haatveit f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 544 stemmer
Per Hall Ødesneltvedt f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 544 stemmer
Jørgen Bernhard Eskilt f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 516 stemmer
Karl Gøran Edvin Ekblom f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 519 stemmer
Cecilie Klovholt f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 520 stemmer
Ingrid Brenne f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 519 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
THOMAS ÅTLAND ELLEFSEN f. 1976 f 1974
3
ANETTE STRAND f. 1988 f 1986
4
JØRGEN BERNHARD ESKILT f. 1972 f 1970
5
MARI LAHUS f. 1984 f 1982
6
KARL GØRAN EDVIN EKBLOM f. 1951 f 1949
7
KJERSTI HOLE HAATVEIT f. 1965 f 1963
8
INGRID NORENDAL BRAATHEN f. 1980 f 1978
9
BJØRN ERIK HØGSETH f. 1950 f 1948
10
KIRSTI SØRBØ f. 1960 f 1958
11
CECILIE KLOVHOLT f. 1957 f 1955
12
INGRID BRENNE f. 1961 f 1959
13
BÅRD HUMLEN-ELSTRØM f. 1971 f 1969
14
PER HALL ØDESNELTVEDT f. 1961 f 1959