MELUM SOKN

Klovholtvegen 46, 3729 SKIEN 35 50 63 50 melum.menighet@skien.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 130 stemmer

Medlemmer

Ragnhild Aspheim Stavdal f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 173 stemmer
Gudmund Kverndalen f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 155 stemmer
Kjerstin Steinhaug Hauge f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 151 stemmer
Trygve Marum f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 145 stemmer
Ole Einar Amlie f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 145 stemmer
Kristin Tvedt Sandvik f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 137 stemmer

Varamedlemmer

Heidi Marie Islann f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 134 stemmer
Hilde Bergan f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 131 stemmer
Tove Hilde Kittilsen f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 125 stemmer
Arnt Magnar Smedsli f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 125 stemmer
Anne Kari Løvli f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 125 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
RAGNHILD ASPHEIM STAVDAL f. 1965 f 1963
2
TRYGVE MARUM f. 1980 f 1978
3
HEIDI MARIE ISLANN f. 1978 f 1976
4
KJERSTIN STEINHAUG HAUGE f. 1977 f 1975
5
OLE EINAR AMLIE f. 1971 f 1969
6
KRISTIN TVEDT SANDVIK f. 1982 f 1980
7
HILDE BERGAN f. 1967 f 1965
8
GUDMUND KVERNDALEN f. 1962 f 1960
9
TOVE HILDE KITTILSEN f. 1964 f 1962
10
ARNT MAGNAR SMEDSLI f. 1974 f 1972
11
ANNE KARI LØVLI f. 1985 f 1983