STATHELLE SOKN

Europaveien 472, 3967 STATHELLE 35 96 69 90 akaerik@online.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 314 stemmer

Medlemmer

Anne Karine Eriksen f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 344 stemmer
Anne Marit Dalene f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 341 stemmer
Ragnhild Johanne Kristoffersen f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 340 stemmer
Marit Fadum Storaker f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 332 stemmer
Elin Thommesen f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 316 stemmer
Tove Stiansen Hvalvik f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 314 stemmer

Varamedlemmer

Roger Torstensen f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 311 stemmer
Thorunn Løkenberg Bjørnø f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 300 stemmer
Jeffrey Thomas Lyons f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 307 stemmer
Anton Birger Stensholdt f. 1941
Tilføyd valgbar person 3 stemmer
Audun Skår f. 1946
Tilføyd valgbar person 3 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste