SKÅTØY SOKN

Skåtøy, 3780 SKÅTØY 35 98 63 61 postmaster@kragerøkirkene.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 110 stemmer

Medlemmer

Grethe Ellegård Olsen f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 125 stemmer
Eli Bråtømyr Dippner f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 124 stemmer
Per Christian Jenssen f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 117 stemmer
Terje Tolner f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 117 stemmer

Varamedlemmer

Randi Marie Roer f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 115 stemmer
Arnfinn Jensen f. 1937
Nominasjonskomiteens liste 113 stemmer
Jonn Arvid Thorsen f. 1942
Nominasjonskomiteens liste 106 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste