KROKEN SOKN

3750 DRANGEDAL 35 99 71 70 kirken@drangedal.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 140 stemmer

Medlemmer

Jorunn Marcussen f. 1953 , .
Nominasjonskomiteens liste 191 stemmer
Odd Anders Haugland f. 1966 , .
Nominasjonskomiteens liste 184 stemmer
Marit Else Wefald f. 1958 , .
Nominasjonskomiteens liste 162 stemmer
Kari Tisjø Tveit f. 1972 , .
Nominasjonskomiteens liste 160 stemmer
Åse Toril Grandalen f. 1959 , .
Nominasjonskomiteens liste 155 stemmer
Rita Løvland f. 1967 , .
Nominasjonskomiteens liste 142 stemmer

Varamedlemmer

Reidar Jørgen Mostad f. 1945 , .
Nominasjonskomiteens liste 140 stemmer
Wenche Storbukås Rehn f. 1977 , .
Nominasjonskomiteens liste 136 stemmer
Lars Olav Hegland f. 1950 , .
Nominasjonskomiteens liste 138 stemmer
Sari Anita Paalamo Lenes f. 1964 , .
Nominasjonskomiteens liste 136 stemmer
Bjarte Vellene f. 1958 , .
Nominasjonskomiteens liste 138 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ODD ANDERS HAUGLAND f. 1968, . Neslandsvatn
2
MARIT ELSE WEFALD f. 1960, . Neslandsvatn
3
ÅSE TORIL GRANDALEN f. 1961, . Neslandsvatn
4
REIDAR JØRGEN MOSTAD f. 1947, . Neslandsvatn
5
WENCHE STORBUKÅS REHN f. 1979, . Neslandsvatn
6
RITA LØVLAND f. 1969, . Neslandsvatn
7
KARI TISJØ TVEIT f. 1974, . Neslandsvatn
8
JORUNN MARCUSSEN f. 1955, . Neslandsvatn
9
LARS OLAV HEGLAND f. 1952, .
10
SARI ANITA PAALAMO LENES f. 1966, . Neslandsvatn
11
BJARTE VELLENE f. 1960, . Neslandsvatn