HOLLA OG HELGEN SOKN

Ringsevja 30, 3830 ULEFOSS 35 94 62 61 mona@nome.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 324 stemmer

Medlemmer

Morten Tjostolv Karlsson f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 373 stemmer
Bjørn Sturød f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 372 stemmer
Berit Lia f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 347 stemmer
Thora Betten f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 344 stemmer
Stian Refsdal f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 342 stemmer
Thomas Lyngstad f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 341 stemmer
Helge Asbjørn Skippervold f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 334 stemmer
Jane Salte Hjelseth f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 327 stemmer

Varamedlemmer

Valborg Nokevje Lindgren f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 320 stemmer
Bjørn Werner Nilsen f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 323 stemmer
Anne-Mette Borgersen Bøe f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 318 stemmer
Olaug Aspheim Teigen f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 318 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
BJØRN STURØD f. 1950 Ulefoss
2
BERIT LIA f. 1953 Ulefoss
3
STIAN REFSDAL f. 1973 Ulefoss
4
THORA BETTEN f. 1966 Helgen
5
HELGE ASBJØRN SKIPPERVOLD f. 1954 Ulefoss
6
VALBORG NOKEVJE LINDGREN f. 1955 Helgen
7
THOMAS LYNGSTAD f. 1962 Ulefoss
8
BJØRN WERNER NILSEN f. 1951 Ulefoss
9
ANNE-METTE BORGERSEN BØE f. 1963 Helgen
10
MORTEN TJOSTOLV KARLSSON f. 1967 Ulefoss
11
JANE SALTE HJELSETH f. 1961 Helgen
12
OLAUG ASPHEIM TEIGEN f. 1969 Helgen