HOLLA OG HELGEN SOKN

Ringsevja 30, 3830 ULEFOSS 35 94 62 61 mona@nome.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 324 stemmer

Medlemmer

Morten Tjostolv Karlsson f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 373 stemmer
Bjørn Sturød f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 372 stemmer
Berit Lia f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 347 stemmer
Thora Betten f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 344 stemmer
Stian Refsdal f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 342 stemmer
Thomas Lyngstad f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 341 stemmer
Helge Asbjørn Skippervold f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 334 stemmer
Jane Salte Hjelseth f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 327 stemmer

Varamedlemmer

Valborg Nokevje Lindgren f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 320 stemmer
Bjørn Werner Nilsen f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 323 stemmer
Anne-Mette Borgersen Bøe f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 318 stemmer
Olaug Aspheim Teigen f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 318 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
BJØRN STURØD f. 1949 Ulefoss
2
BERIT LIA f. 1952 Ulefoss
3
STIAN REFSDAL f. 1972 Ulefoss
4
THORA BETTEN f. 1965 Helgen
5
HELGE ASBJØRN SKIPPERVOLD f. 1953 Ulefoss
6
VALBORG NOKEVJE LINDGREN f. 1954 Helgen
7
THOMAS LYNGSTAD f. 1961 Ulefoss
8
BJØRN WERNER NILSEN f. 1950 Ulefoss
9
ANNE-METTE BORGERSEN BØE f. 1962 Helgen
10
MORTEN TJOSTOLV KARLSSON f. 1966 Ulefoss
11
JANE SALTE HJELSETH f. 1960 Helgen
12
OLAUG ASPHEIM TEIGEN f. 1968 Helgen