HJARTDAL SOKNERÅD

3692 SAULAND 35 02 80 24 fellesraadet@hjartdal.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 204 stemmer

Medlemer

HELLE KAUFMANN GJERDE f. 1964 , kirketjener
Nominasjonskomiteens liste 244 stemmer
TORUNN GJERJORDET f. 1969 , Leder Frivillighetsentral
Nominasjonskomiteens liste 228 stemmer
GEIR ATLE KVAMME f. 1948 , Tannlege
Nominasjonskomiteens liste 226 stemmer
RAGNHILD MOSEBØ BEKKHUS f. 1943
Nominasjonskomiteens liste 224 stemmer
GEIR JOHANNES HAGEN f. 1943
Nominasjonskomiteens liste 218 stemmer
GUNVALD THO f. 1967 , Selvstendig næring
Nominasjonskomiteens liste 212 stemmer

Varamedlemer

TONE KARIN LARSEN f. 1972 , Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 207 stemmer
ANNE KALDAL f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 206 stemmer
RAGNHILD SOLBERG TOKERUD f. 1947 , Pensjonert lærer
Nominasjonskomiteens liste 205 stemmer
SIGURD NORMANN HAUG f. 1970 , Ingeniør
Nominasjonskomiteens liste 204 stemmer
SVEN ERIK BAKKEN f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 203 stemmer
Sjå valresultat for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
GEIR ATLE KVAMME f. 1948, Tannlege Tuddal
2
HELLE KAUFMANN GJERDE f. 1964, kirketjener Sauland
3
GEIR JOHANNES HAGEN f. 1943 Sauland
4
RAGNHILD MOSEBØ BEKKHUS f. 1943 Hjartdal
5
SIGURD NORMANN HAUG f. 1970, Ingeniør Sauland
6
TORUNN GJERJORDET f. 1969, Leder Frivillighetsentral Sauland
7
SVEN ERIK BAKKEN f. 1958 Tuddal
8
ANNE KALDAL f. 1965 Hjartdal
9
RAGNHILD SOLBERG TOKERUD f. 1947, Pensjonert lærer Sauland
10
GUNVALD THO f. 1967, Selvstendig næring Hjartdal
11
TONE KARIN LARSEN f. 1972, Hjelpepleier Sauland