EIDSBORG, MO OG SKAFSÅ SOKN

Storvegen 60, 3880 DALEN 35 07 52 30 kyrkjekontoret@tokke.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 239 stemmer

Medlemer

Inger Synnøve Fles Lie f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 273 stemmer
Gullbjørg Haldis Haugholmen f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 273 stemmer
Åse Wrålid f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 268 stemmer
Dagny Ellinor Skjelbreid f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 254 stemmer
Sigrunn Margit Lie Brattekås f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 249 stemmer
Gunnar Reindal Øverland f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 249 stemmer

Varamedlemer

Torfrid Tiset f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 244 stemmer
Helge Vildalen f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 237 stemmer
Rune Martin Pedersen Sørlie f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 236 stemmer
Vigdis Bjaaland f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 232 stemmer
KJELL LIO f. 1943
Nominasjonskomiteens liste 228 stemmer
Sjå valresultat for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
INGER SYNNØVE FLES LIE f. 1963 Åmdals Verk
2
GULLBJØRG HALDIS HAUGHOLMEN f. 1947 Vråljosen
3
HELGE VILDALEN f. 1961 Dalen
4
5
ÅSE WRÅLID f. 1964 Åmdals Verk
6
TORFRID TISET f. 1960 Skafså
8
VIGDIS BJAALAND f. 1947 Dalen
9
KJELL LIO f. 1944 Dalen
10
GUNNAR REINDAL ØVERLAND f. 1955 Froland
11
DAGNY ELLINOR SKJELBREID f. 1965 Dalen