RAULAND SOKN

Vinjevegen 190, 3890 VINJE 35 06 25 87 kyrkjeverja@vinje.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 142 stemmer

Medlemer

Jon Svenke Fundli f. 1988
Nominasjonskomiteens liste 165 stemmer
Sigrid Marit Finnseth Nykos f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 163 stemmer
Even Rui f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 159 stemmer
Hjartrud Vaagen Kallevik f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 156 stemmer
Gunn Aslaug Seltveit Bøe f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 154 stemmer
Tone Midtgarden Vaagen f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 153 stemmer

Varamedlemer

Wenja Elisabeth Rui f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 150 stemmer
Torgeir Naustvik-Jortveit f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 148 stemmer
Anne Halvorsdotter Romtveit f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 147 stemmer
Sjå valresultat for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
TORGEIR NAUSTVIK-JORTVEIT f. 1956 Rauland
2
SIGRID MARIT FINNSETH NYKOS f. 1949 Rauland
3
JON SVENKE FUNDLI f. 1989 Rauland
4
WENJA ELISABETH RUI f. 1946 Rauland
5
GUNN ASLAUG SELTVEIT BØE f. 1953 Arabygdi
6
HJARTRUD VAAGEN KALLEVIK f. 1979 Rauland
7
ANNE HALVORSDOTTER ROMTVEIT f. 1971 Rauland
8
EVEN RUI f. 1974 Rauland
9
TONE MIDTGARDEN VAAGEN f. 1961 Rauland