DYPVÅG SOKN

Tjennaveien 35, 4900 TVEDESTRAND 37 19 96 93 menighetskontor@tvedestrand.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 138 stemmer

Medlemmer

Mona Sæterbakken Holm f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 215 stemmer
Torleif Haugland f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 210 stemmer
Arvid Øvstedal Løkenberg f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 201 stemmer
Åse Marit Halvorsen f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 201 stemmer
Ellen Johanne Svalheim f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 200 stemmer
Gunn Marie Bording f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 183 stemmer

Varamedlemmer

Borgny Heine f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 182 stemmer
Marit Kristin Strømland Rørvik f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 175 stemmer
Jarmo Øystein Rehell Røvik f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 173 stemmer
Annie Elisabeth Thorstensen f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 171 stemmer
Gunn Rørkil f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 169 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste