HØVÅG SOKN

4770 HØVÅG hovag-menighet@lillesand.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 259 stemmer

Medlemmer

Stephan Kokai f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 325 stemmer
Anne Christine Justvik f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 315 stemmer
Toril Venheim Krossen f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 308 stemmer
Frode Målen f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 302 stemmer
Johan Trygve Berglihn f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 293 stemmer
Kennet Gislefoss f. 1996
Nominasjonskomiteens liste 281 stemmer

Varamedlemmer

Inger Margrethe Tallaksen f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 279 stemmer
Ivar Ueland f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 273 stemmer
Dorothea Margarethe Leisegang f. 1956
Supplert kandidat 247 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
TORIL VENHEIM KROSSEN f. 1975 Haugevigveien
2
IVAR UELAND f. 1982 Høvågveien
3
FRODE MÅLEN f. 1983 Isefjærveien
4
JOHAN TRYGVE BERGLIHN f. 1956 Ulvøysundveien
5
ANNE CHRISTINE JUSTVIK f. 1966 Småvigane
6
STEPHAN KOKAI f. 1968 Skottevigveien
7
KENNET GISLEFOSS f. 1998 Ekornåsen
8
INGER MARGRETHE TALLAKSEN f. 1953 Ringveien

Supplerte kandidater

DOROTHEA MARGARETHE LEISEGANG f. 1958 Hæstadhaven