HÅNES SOKN

Øvre Brattbakken 5, 4635 KRISTIANSAND S 38 19 69 10 haanes.menighet@kristiansand.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 285 stemmer

Medlemmer

Kristin Wallem Timenes f. 1969 , Kommunikasjonsansvarlig
Nominasjonskomiteens liste 336 stemmer
Christel Øvernes Hafredal f. 1981 , Regnskapsfører
Nominasjonskomiteens liste 320 stemmer
Elin Saltrøe f. 1951 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 306 stemmer
Marianne Haugesten Wolles f. 1987 , Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 299 stemmer
John Olav Glastad Bjørnestad f. 1964 , Førstelektor
Nominasjonskomiteens liste 299 stemmer
Lars Bjørgulv Hollerud f. 1955 , Journalist
Nominasjonskomiteens liste 296 stemmer

Varamedlemmer

Kirsten Bjørkhaug Fauske f. 1958 , Kokk/fagarbeider
Nominasjonskomiteens liste 291 stemmer
Jarle Gundersen f. 1982
Tilføyd valgbar person 33 stemmer
Øyvind Knoph Hamre f. 1951
Tilføyd valgbar person 23 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ELIN SALTRØE f. 1953, Pensjonist Kirsebærveien 29 A
2
KRISTIN WALLEM TIMENES f. 1971, Kommunikasjonsansvarlig Timenesveien 46
3
LARS BJØRGULV HOLLERUD f. 1957, Journalist Fruktveien 10 A
4
CHRISTEL ØVERNES HAFREDAL f. 1983, Regnskapsfører Epleveien 8 C
5
MARIANNE HAUGESTEN WOLLES f. 1989, Sykepleier Havreveien 4 B
6
JOHN OLAV GLASTAD BJØRNESTAD f. 1966, Førstelektor Havreveien 57 D
7
KIRSTEN BJØRKHAUG FAUSKE f. 1960, Kokk/fagarbeider Epleveien 173