MANDAL SOKN

Skarvøyveien 28, 4517 MANDAL 38 27 28 70 post@mandal.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 1043 stemmer

Medlemmer

Arvid Adriaenssens f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 1190 stemmer
Bjørn Arve Bentsen f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 1178 stemmer
Christian Garcia De Presno f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 1111 stemmer
Elisabeth Mo Bakklund f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 1103 stemmer
Thor Anders Puntervold f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 1103 stemmer
Arild Førsund f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 1101 stemmer
Ruth Skuland f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 1094 stemmer
Gunn Hilde Syvertsen f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 1090 stemmer
Ole Erik Grostøl f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 1067 stemmer
Øyvind Klungland Lund f. 1990
Nominasjonskomiteens liste 1047 stemmer

Varamedlemmer

Frida Sandvik f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 1043 stemmer
Kristian Sirevåg f. 1986
Nominasjonskomiteens liste 1042 stemmer
Torunn Espeland Halvorsen f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 1037 stemmer
Glenn Ueland f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 1032 stemmer
Paul Roy Pedersen f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 1041 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste