FARSUND SOKN

Kirkegaten 9, 4550 FARSUND 38 39 16 55 farsund.menighetskontor@kirketorget.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 383 stemmer

Medlemmer

ARILD DAGFINN TOBIASSEN f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 442 stemmer
ODDVAR HENNING SUNDE f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 434 stemmer
ANDERS NUMME f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 419 stemmer
MARIT OFTEBRO f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 417 stemmer
RANDI LOHNDAL FRESTAD f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 415 stemmer
BJØRN ELLE f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 413 stemmer
HENRIETTE UBOSTAD f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 407 stemmer
HILDE RULLESTAD f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 405 stemmer
BENTH ERIK CASTBERG f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 391 stemmer
MARTHE BEATE EDVARDSEN f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 389 stemmer

Varamedlemmer

HANS ARNE ROGN f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 389 stemmer
MARIT SALVESEN f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 389 stemmer
MARTHA SALVESEN f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 387 stemmer
MILDRID VANDSVIK HANSEN f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 377 stemmer
BODIL MARGRETE DALE f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 382 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ARILD DAGFINN TOBIASSEN f. 1954 Farsund
2
MARTHE BEATE EDVARDSEN f. 1980 Farsund
3
ODDVAR HENNING SUNDE f. 1953 Farsund
4
ANDERS NUMME f. 1952 Spind
5
MILDRID VANDSVIK HANSEN f. 1949 Farsund
6
BJØRN ELLE f. 1965 Farsund
7
MARIT OFTEBRO f. 1951 Farsund
8
BODIL MARGRETE DALE f. 1972 Farsund
9
EGIL OLAV KNUSTAD f. 1963 Herad
10
MARTHA SALVESEN f. 1950 Spind
11
HANS ARNE ROGN f. 1952 Spind
12
BENTH ERIK CASTBERG f. 1964 Farsund
13
HENRIETTE UBOSTAD f. 1985 Farsund
14
HILDE RULLESTAD f. 1970 Farsund
15
SAMIRA BAKOZ SHLIMON f. 1964 Farsund
16
RANDI LOHNDAL FRESTAD f. 1947 Herad
17
HELEN MARIANNE RØDSETH f. 1969 Farsund
18
JAN MARTIN WAARØE f. 1945 Farsund
19
TRYGVE RØYNÅS f. 1950 Farsund
20
MARIT SALVESEN f. 1958 Spind