FARSUND SOKN

Kirkegaten 9, 4550 FARSUND 38 39 16 55 farsund.menighetskontor@kirketorget.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 383 stemmer

Medlemmer

Arild Dagfinn Tobiassen f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 442 stemmer
Oddvar Henning Sunde f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 434 stemmer
Anders Numme f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 419 stemmer
Marit Oftebro f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 417 stemmer
Randi Lohndal Frestad f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 415 stemmer
Bjørn Elle f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 413 stemmer
Henriette Ubostad f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 407 stemmer
Hilde Rullestad f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 405 stemmer
Benth Erik Castberg f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 391 stemmer
Marthe Beate Edvardsen f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 389 stemmer

Varamedlemmer

Hans Arne Rogn f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 389 stemmer
Marit Salvesen f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 389 stemmer
Martha Salvesen f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 387 stemmer
Mildrid Vandsvik Hansen f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 377 stemmer
Bodil Margrete Dale f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 382 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ARILD DAGFINN TOBIASSEN f. 1955 Farsund
2
MARTHE BEATE EDVARDSEN f. 1981 Farsund
3
ODDVAR HENNING SUNDE f. 1954 Farsund
4
ANDERS NUMME f. 1953 Spind
5
MILDRID VANDSVIK HANSEN f. 1950 Farsund
6
BJØRN ELLE f. 1966 Farsund
7
MARIT OFTEBRO f. 1952 Farsund
8
BODIL MARGRETE DALE f. 1973 Farsund
9
Egil Olav Knustad f. 1964 Herad
10
MARTHA SALVESEN f. 1951 Spind
11
HANS ARNE ROGN f. 1953 Spind
12
BENTH ERIK CASTBERG f. 1965 Farsund
13
HENRIETTE UBOSTAD f. 1986 Farsund
14
HILDE RULLESTAD f. 1971 Farsund
15
SAMIRA BAKOZ SHLIMON f. 1965 Farsund
16
Randi Lohndal Frestad f. 1948 Herad
17
HELEN MARIANNE RØDSETH f. 1970 Farsund
18
JAN MARTIN WAARØE f. 1946 Farsund
19
TRYGVE RØYNÅS f. 1951 Farsund
20
MARIT SALVESEN f. 1959 Spind