FJOTLAND SOKN

Nesgata 12, 4480 KVINESDAL 38 60 20 08 post@kvinesdal.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 62 stemmer

Medlemmer

Marit Homme f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 78 stemmer
Espen Rogstad f. 1994
Nominasjonskomiteens liste 70 stemmer
Birgitte Kvinlaug f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 69 stemmer
Lovise Jeanette Egeland Versland f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 69 stemmer
Sissel Eftestøl Harbakk f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 62 stemmer
Siv Anita Kvinlaug Narvestad f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 62 stemmer

Varamedlemmer

Heidi Lindefjeld f. 1992
Nominasjonskomiteens liste 62 stemmer
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
MARIT HOMME f. 1968 Kvnlog
2
BIRGITTE KVINLAUG f. 1986 Kvinlog
4
SISSEL EFTESTØL HARBAKK f. 1976 Harbakk
5
ESPEN ROGSTAD f. 1996 Engedal
7
HEIDI LINDEFJELD f. 1994 Lindefjeld