FJOTLAND SOKN

Nesgata 12, 4480 KVINESDAL 38 60 20 08 post@kvinesdal.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Kunne ikke finne valgresultatet for FJOTLAND SOKN
Se valgresultater for AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
MARIT HOMME f. 1967 Kvnlog
2
BIRGITTE KVINLAUG f. 1985 Kvinlog
4
SISSEL EFTESTØL HARBAKK f. 1975 Harbakk
5
ESPEN ROGSTAD f. 1995 Engedal
7
HEIDI LINDEFJELD f. 1993 Lindefjeld