BEKKEFARET SOKN

Svend Foyns gate 1, 4019 STAVANGER 51 90 59 60 bekkefaret.menighet.stavanger@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 275 stemmer

Medlemmer

SIMON UBOSTAD TOFT f. 2001 , Elev
Nominasjonskomiteens liste 347 stemmer
TROND EGIL TOFT f. 1968 , Kommunikasjonsrådgi. UiS
Nominasjonskomiteens liste 330 stemmer
KRISTIN TORP f. 1964 , Spesialpedagog
Nominasjonskomiteens liste 307 stemmer
HARALD TORVIK f. 1959 , HMS leder, Equinor
Nominasjonskomiteens liste 295 stemmer
PER ØYVIND WISLØFF f. 1964 , Fagleder byggesak
Nominasjonskomiteens liste 294 stemmer
BJØRG TENGESDAL f. 1947 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 285 stemmer

Varamedlemmer

GUNNLAUG HOEL f. 1968 , Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 276 stemmer
GEIR JOHN JOHNSEN f. 1949 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 265 stemmer
MARGRETE AUDHILD KLENGSEN ENGEVIK f. 1948 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 272 stemmer
OTTO PALLESEN f. 1949 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 266 stemmer
KRISTIN FRANTSEN f. 1965
Tilføyd valgbar person 7 stemmer
Se valgresultater for STAVANGER BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
KRISTIN TORP f. 1965, Spesialpedagog Hjalmar Johansensgate
2
SIMON UBOSTAD TOFT f. 2002, Elev Skinnveien
3
HARALD TORVIK f. 1960, HMS leder, Equinor Overlege Cappelens gate
4
BJØRG TENGESDAL f. 1948, Pensjonist Høylandsgate
5
TROND EGIL TOFT f. 1969, Kommunikasjonsrådgi. UiS Skinnveien
6
PER ØYVIND WISLØFF f. 1965, Fagleder byggesak Micael Sars gate
7
GEIR JOHN JOHNSEN f. 1950, Pensjonist Micael Sars gate
8
MARGRETE AUDHILD KLENGSEN ENGEVIK f. 1949, Pensjonist Gjøas gate
9
GUNNLAUG HOEL f. 1969, Sykepleier Leif Dietrichsons gate
10
OTTO PALLESEN f. 1950, Pensjonist Alexander Kiellands gate