HESKESTAD SOKN

Stasjonsveien 7, 4460 MOI 51 40 90 50 kirkevergen@lund.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Medlemmer

JOFRID EDDY STENE f. 1963 , Barne- og ungdomsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 127 stemmer
TORFINN VESTBØSTAD f. 1965 , Håndmann, Rygg Maskin
Nominasjonskomiteens liste 105 stemmer
INGJERD HELEN AASE GRØSFJELL f. 1979 , Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 99 stemmer
YNGVE KARLSEN HESKESTAD f. 1970 , Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 98 stemmer

Varamedlemmer

TORHILD MARGRETHE HELLEREN f. 1950 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 98 stemmer
LIV JORUNN BERGE f. 1979 , Vernepleier
Nominasjonskomiteens liste 97 stemmer
Se valgresultater for STAVANGER BISPEDØMME